Blog

van idee naar opdracht

(21 november 2016)

IMG 8506

De kwaliteit van een opdracht is de basis voor het resultaat!


Het begint bij een idee, een bestuurlijke wens of een motie. Er is een onderwerp waar de organisatie mee aan de slag moet. Maar waar te beginnen? Dat is het moment dat er een vertaling moet worden gemaakt naar een werkbare, lees heldere, duidelijke en uitvoerbare (bestuurs-)opdracht. En daar gaat wel eens wat mis. Bij een ontoereikende opdracht weet de opdrachtnemer niet of hij de opdrachtgever tevreden stelt. Soms is het niet duidelijk wie de opdrachtgever is of zijn er meerdere kapiteins op het schip. Of de opdracht wordt tussentijds aangepast. Dat leidt tot frustraties of onnodige vertraging.

Herkent u dat? En dat is niet nodig. Als je vooraf voldoende aandacht besteed aan een goede (bestuurs-)opdracht en een duidelijke opdrachtgeversrol is dat weliswaar een investering aan het begin, die zich in het verdere verloop van het proces dubbel en dwars uitbetaalt.

Ik wil u daar heel graag bij helpen. Als adviseur strategie en programmamanager heb ik voldoende ervaring opgedaan en ik stel mijn kennis graag ter beschikking. Bel of mail mij en we bespreken samen hoe we de werkzaamheden goed in de steigers kunnen zetten.

( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of 06-53446058)

een orienterend gesprek is altijd mogelijk,

Jantine Sijbring

 

 

transformeren op alle fronten

FullSizeRender

(26 november 2015)

“Transformatie van de WMO/AWBZ, Jeugdzorg en Participatiebevordering betekent ook een transformatie van de gemeentelijke organisatie”

De transformatie van de zorg betekent voor zorgprofessionals een andere manier van werken. Het gaat niet meer om algemene, voor iedereen dezelfde maatregelen, maar om maatwerk. In contact met de zorgvragers bekijken wat de meest passende oplossingen zijn en daarbij ook betrekken welke oplossingen door vrienden, bekenden en buren kunnen worden geboden. Ook niet meer een leger aan professionals over de vloer, maar 1 plan en 1 regisseur. We zijn nu een jaar op weg en de nieuwe werkwijze is geïntroduceerd, kinderziektes in systemen worden opgelost. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger dan de theorie. De nieuwe professionals in sociale wijkteams en gezinscoaches worden geconfronteerd met heel veel werk en maatwerk is in regulerend Nederland ook niet makkelijk te realiseren. Het is moeilijk om keer op keer met creativiteit en eigenzinnigheid voor de “olifantenpaadjes” te kiezen. Werken op de oude gangbare manier is aanlokkelijk, want dan krijg je minder weerstand. Als we niet uitkijken hebben we zo een nieuw instituut sociale wijkteams geïntroduceerd, in plaats van een nieuwe werkwijze tot stand gebracht. Er zijn extra impulsen nodig om de transformatie werkelijk te laten slagen.

Een van de impulsen is dat ook de systeemwereld (de lokale overheid en de zorgaanbieders) een slag moet maken. Niet alleen een handjevol beleidsmedewerkers en uitvoerders, maar een groot deel van de ambtelijke organisatie. Iedereen moet snappen dat puur de uitvoering van wetgeving niet meer werkt. Goede oplossingen kunnen ook oplossingen zijn, die veel minder kosten en/of waar veel draagvlak voor is bij de zorgvrager. De drie aspecten: regelgeving, kosten en betrokkenheid moeten keer op keer in samenhang worden bekeken, het zogenaamde legitieme maatwerk per hulp- en ondersteuningsvraag. Voorbeeld: Volgens de regels moet de procedure voor uithuiszetting worden ingezet nadat een huurder twee maanden zijn huur niet heeft betaald. Maar als iemand op straat komt te staan en daarna bij voorbeeld elders moet worden opgevangen in een instelling kost dat de maatschappij veel geld. Veel goedkoper is het om de bewoner met hulp en ondersteuning te laten wonen in zijn eigen huis en de financiën weer op orde te brengen. Dat vraagt om gecoördineerde actie van meerdere organisaties. Professionals moeten daar de tijd voor krijgen.

Maar de sociale wijkteams hebben het veel te druk met “regulier” werk.: indicatiestelling voor Zorg in Natura, PGB’s en de Wet Langdurige Zorg, advisering voor huishoudelijke hulp, taxipasjes en dagbesteding, maatschappelijk werk, onafhankelijke cliëntondersteuning, opbouwwerk, schuldhulpverlening en (later in te voeren) hulp bij het zoeken naar werk. En dat levert zoveel werk op, dat er weinig tijd over blijft voor de noodzakelijke vernieuwing en het leveren van legitiem maatwerk. Daar komt bij dat het niet eenvoudig is van de regeltjes af te wijken, terwijl dat wel nodig is voor het gewenste maatwerk.

De gemeente is de opdrachtgever voor de transformatie, maar ook bij de gemeente zelf en bij de gecontracteerde aanbieders van zorg en ondersteuning is een transformatie nodig: Regelgeving moet ruim kunnen worden geïnterpreteerd als concrete situaties daartoe aanleiding geven. De opdracht aan de sociale wijkteams en gezinscoaches moet helder en eenduidig zijn. Het werk moet behapbaar zijn en de opdracht moet uitnodigen tot een nieuwe manier van werken. Uitnodigen tot legitiem maatwerk in plaats van belemmeringen opwerpen.

Ik wil en kan wat betekenen in het tot stand brengen van deze gewenste transformatie van de zorg en de sociale zekerheid. Niet als adviseur van buitenaf, maar graag als interim. Vanuit die positie ben ik tijdelijk onderdeel van de organisatie en kan dan van binnenuit meebouwen.

 

TMA: Talenten Motivatie Analyse

jantine

(10 juni 2015)

Deze maanden heb ik een opleiding gevolgd tot TMA-professional (Talenten Motivatie Analyse). Dat betekent dat ik ben geschoold om dergelijke tests bij mensen af te nemen en de daaropvolgende analyse met hen te bespreken. Dat kan worden aangevuld met een feedbackronde en een match met een functieprofiel. Met de uitkomst van dit proces heeft een medewerker goed zich op zijn/haar drijfveren en talenten (het 'willen'), het functioneren (het 'kunnen') en dit alles in relatie tot het competentieprofiel van een bepaalde functie (het 'moeten'). Met dat inzicht kan een persoonlijk ontwikkelplan worden opgesteld.

Sociale teams Deventer: een unieke werkwijze

sociaal team

(10 juni 2015)

In Deventer is gekozen voor een eigen unieke invulling van de sociale teams. Iedere wijk heeft een sociaal team varierend van 4 tot 9 medewerkers al naar gelang de omvang van de wijk en het aantal hulpvragen. De medewerkers zijn afkomstig uit verschillende organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daarmee is in elk team expertise aanwezig voor individuele problematiek (maatschappelijk werk, ouderenwerk, schuldhulpverlening en clientondersteuning), maar ook voor collectieve voorzieningen (opbouwwerk). De medewerkers worden opgeleid tot generalist, zodat elke bewoner bij hen terecht kan en ze in staat zijn om zelf antwoord te geven of de juiste experts erbij te betrekken. Medewerkers zijn gekoppeld aan een buurt. Buurtpresentie, dat wil zeggen het "aanklampbaar" zijn voor bewoners is een belangrijk onderdeel van het werk. Daarmee leren zij de buurt en de bewoners goed kennen en krijgt ook de preventie, het voorkomen van problemen een kans. Bovendien ontdekt men zo de sociale structuur en de samenhang in die buurt. In de sociale teams wordt gewerkt met het zogenaamde maatwerkmodel. Dat wil zeggen dat voor mensen die (zwaar) in de problemen zitten eerst wordt gewerkt aan een doorbraak op korte termijn. Bij voorbeeld de zekerheid van een dak boven het hoofd en voldoende geld om rond te komen. Maar het kan ook zijn dat eerst het huis moet worden opgeruimd of een gezondheidsklacht moet worden verholpen. Na zo'n doorbraak ontstaat vaak ruimte om mee te willen werken aan een ondersteuningsplan gericht op een reeel perspectief. Zo'n proces heeft de souplesse van instituties nodig. Niet strak de regeltjes hanteren, maar zoeken naar de beste oplossing voor dit individuele geval. Maatwerk! Dus voor oplossingen is niet alleen de legitimiteit (past het binnen de regelgeving) van belang, maar ook het draagvlak bij de betrokkenen (wil men van harte meewerken aan de oplossing) en het rendement (is er gekozen voor de meest goedkope oplossing). 
En in de korte tijd, dat de teams nu aan de slag zijn, zijn er al veel mooie resultaten geboekt.

 

Sociale team Keizerslanden Deventer

sociaal team2

(3 juni 2015)

Vanaf 1 januari 2015 is het sociaal team Keizerslanden officieel van start gegaan met mij als teamleider. In Keizerslanden is ervoor gekozen een warme band aan te brengen tussen het programmateam Keizerslanden Vernieuwt (wijkvernieuwing) en het sociaal team. Op die manier kunnen de goede resultaten van 10 jaar wijkvernieuwing worden overgedragen aan de nieuwe professionals. De leden van het sociaal team kregen het gelijk al behoorlijk druk met herindicaties, aanvragen voor huishoudelijke hulp en taxipassen. Maar ook schuldenproblematiek, woonoverlast, individuele begeleiding, e.a. hoort bij de dagelijkse praktijk van het team. in de eerste maanden moest er nog veel worden ingeregeld en uitgezocht, maar inmiddels komen we in rustiger vaarwater. Er komt meer tijd voor buurtpresentie, ook een belangrijk aspect. En vanaf juni 2015 gaan de medewerkers ook aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling tot generalist.

Deltawerk in uitvoering

(31 maart 2012)p1010063

Het Deltawerk wordt zichtbaar. Overal in de wijk wordt gewerkt. Nieuwe fietsenrekken, balkonhekken, planten, enz. Om trots op te zijn.