Diensten

van idee naar opdracht

Ik kan u helpen bij het formuleren van een goede bestuurs-/projectopdracht en bij de aansturing van de opdrachtnemer. Ik heb daar ervaring mee opgedaan als adviseur strategie en programmamanager. Mijn meerwaarde zit in in mijn vermogen om handen en voeten te geven aan abstracte concepten. Ik ben in staat om goed te luisteren, ook tussen de regels door en (politieke) belangen in te schatten. Ik kan uw onderwerp omzetten naar een schriftelijke opdracht, zo gewenst in het format, dat in uw organisatie wordt gebruikt.

 

Community planning is mensenwerk

jeugdBewoners en ondernemers betrekken bij ontwikkelingen in de directe woon- en werkomgeving: het is inmiddels gemeengoed dat een dergelijke aanpak de meeste garantie geeft op een leef- en werkomgeving die aanspreekt en waar men tevreden over is. Dat wordt bedoeld met community planning. Ik kan dergelijke processen in gang zetten en aansturen.

Lees meer: Community planning is mensenwerk

transformeren

FullSizeRender

“Transformatie van de WMO/AWBZ, Jeugdzorg en Participatiebevordering betekent ook een transformatie van de gemeentelijke organisatie” De transformatie van de zorg betekent voor zorgprofessionals een andere manier van werken. Het gaat niet meer om algemene, voor iedereen dezelfde maatregelen, maar om maatwerk. In contact met de zorgvragers bekijken wat de meest passende oplossingen zijn en daarbij ook betrekken welke oplossingen door vrienden, bekenden en buren kunnen worden geboden. Ook niet meer een leger aan professionals over de vloer, maar 1 plan en 1 regisseur. We zijn nu een jaar op weg en de nieuwe werkwijze is geïntroduceerd, kinderziektes in systemen worden opgelost. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger dan de theorie. De nieuwe professionals in sociale wijkteams en gezinscoaches worden geconfronteerd met heel veel werk en maatwerk is in regulerend Nederland ook niet makkelijk te realiseren. Het is moeilijk om keer op keer met creativiteit en eigenzinnigheid voor de “olifantenpaadjes” te kiezen. Werken op de oude gangbare manier is aanlokkelijk, want dan krijg je minder weerstand. Als we niet uitkijken hebben we zo een nieuw instituut sociale wijkteams geïntroduceerd, in plaats van een nieuwe werkwijze tot stand gebracht. Er zijn extra impulsen nodig om de transformatie werkelijk te laten slagen. 

Lees meer: transformeren

Proces- en projectmanagement, van idee naar concreet plan

Een motie van de gemeenteraad of een beleidsvoornemen kan ik omzetten naar een helder geformuleerde bestuursopdracht en/of een projectplan. Ik ben gespecialiseerd in het inhoudelijk en organisatorisch vertalen van uw ideeën en voornemens en geef daar handen en voeten aan. Daarbij maak ik gebruik van bestaande formats voor bestuursopdrachten en projectplannen.

Lees meer: Proces- en projectmanagement, van idee naar concreet plan

Gebiedsmanagement, een kwestie van verbinden

Gebiedsmanagement is een vorm van programmamanagement. Een gebiedsmanager stuurt de ontwikkeling van een gebied aan op basis van een visie en een programma en is budgethouder.

Lees meer: Gebiedsmanagement, een kwestie van verbinden

Openbare ruimte, decor van het sociale leven

De openbare ruimte, pleinen, parken en straten zijn het decor voor ons sociale leven. Die ruimte moet er niet alleen mooi uitzien, maar ook uitnodigen om plezier te maken en elkaar te ontmoeten. Dat is de uitdaging voor mij in samenwerking met ontwerpers, beleidsmakers en uitvoerders.

Lees meer: Openbare ruimte, decor van het sociale leven

Pagina 1 van 2