Gebiedsmanagement, een kwestie van verbinden

Gebiedsmanagement is een vorm van programmamanagement. Een gebiedsmanager stuurt de ontwikkeling van een gebied aan op basis van een visie en een programma en is budgethouder.

Helicopterview
Bij mijn werk als gebiedsmanager is het belangrijk de helicopterview te behouden. Ik weet belanghebbenden te 'verbinden' en het vertrouwen te wekken waardoor ik het mandaat krijg om te sturen. Ik kan daarbij snel schakelen tussen uitvoerings-, tactisch en strategisch niveau.

Onder gebiedsmanagement valt:

•    Ontwikkeling van een gebiedsvisie (wijkvisie)
•    Ontwikkeling van een gebiedsprogramma (ontwikkelingsprogramma)
•    Advisering over de implementatie en organisatie van een gebiedsprogramma
•    Uitvoering van gebiedsmanagement

Meer lezen?
Download het artikel van mijn hand over gebiedsmanagement (pdf)