Jantine Sijbring - Visie, verbinding en resultaat

Visie, verbinding en resultaat

De leef- en werkwereld van bewoners en ondernemers hebben mijn warme belangstelling. Een visie op de toekomst geeft de inspiratie om te werken aan het verbeteringsproces. 'Samen de schouders eronder' en 'handen uit de mouwen' zijn voor mij leidende principes.

Ik ben een betrokken en gepassioneerde professional. Ik kan complexe en abstracte situaties analyseren en structureren, maar ga ook graag met mensen aan de slag. Ik opereer zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Ik ben een generalist en spreek verschillende vaktalen. Daarom leg ik makkelijk verbinding tussen ruimtelijk-fysieke, economische en sociale thema's. Ik hebveel ervaring met bestuursopdrachten, interactieve beleidsvorming en uitvoering, communicatie en empowerment van bewoners en ondernemers.

Overheden en organisaties kunnen mij inhuren voor: