Particuliere woningverbetering/ Verenigingen van Eigenaren

Een onderdeel van de wijkontwikkeling kan zijn het stimuleren van particuliere woningeigenaren om hun bezit op te knappen. Gaat het om flats met meerdere eigenaren, dan zijn deze verenigd in Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). De situatie in en rondom dergelijke flats kan verslechteren. Meer en meer worden de flats opgekocht door organisaties en particulieren die de woningen uitponden en/of als kamers verhuren. Deze eigenaren laten zich over het algemeen weinig gelegen liggen aan onderhoud. Dat vraagt om extra aandacht.

Ontwikkelde methodiek
Eigenaren en bewoners hebben vaak weinig investeringsmogelijkheden om hun appartement te verbeteren. Daar komt bij dat sommige van de verbeteringen collectief zullen moeten worden uitgevoerd. VvE ’s zijn organisatorisch vaak niet sterk en/of hebben een onvoldoende kaspositie om verbeteringen aan de flat zelfstandig door te voeren. Ik heb een methodiek ontwikkeld waarbij zowel de woningen en de buitenruimte wordt opgeknapt als ook afspraken worden gemaakt met bewoners over verbetering van hun woon- en leefgedrag. Die combinatie van activiteiten is belangrijk om tot een blijvend resultaat te komen. In de Rivierenwijk in Deventer heb ik dit uitgevoerd onder de noemer 'Deltawerk'.

Mijn diensten
VvE’s worden verleid met een gereedschapskist om te investeren in hun woningen en maatregelen te treffen voor energiebesparing. Die gereedschapskist bestaat uit een financieringsregeling, een subsidieoverzicht en een verbetercatalogus met maatregelen. De gemeente investeert in de buitenruimte op basis van wensen van bewoners en eigenaren en de bewoners krijgen ondersteuning bij het formuleren van afspraken.

Meer lezen?
Download een beschrijving van het Deltawerk (pdf)