Proces- en projectmanagement, van idee naar concreet plan

Een motie van de gemeenteraad of een beleidsvoornemen kan ik omzetten naar een helder geformuleerde bestuursopdracht en/of een projectplan. Ik ben gespecialiseerd in het inhoudelijk en organisatorisch vertalen van uw ideeën en voornemens en geef daar handen en voeten aan. Daarbij maak ik gebruik van bestaande formats voor bestuursopdrachten en projectplannen.

Werkbare projectdoelen
Voor het ontwerpen van een project formuleer ik goede en werkbare projectdoelen, introduceer ik methodieken, ontwerp een organisatie en maak een tijdsinschatting en een inschatting van het benodigde budget.

Voor het ontwerpen van een proces doe ik voorstellen voor het managen van verwachtingen, risicobeheersing, communicatie, enz. Indien gewenst kan ik de processen en projecten ook leiden.