Community planning is mensenwerk

jeugdBewoners en ondernemers betrekken bij ontwikkelingen in de directe woon- en werkomgeving: het is inmiddels gemeengoed dat een dergelijke aanpak de meeste garantie geeft op een leef- en werkomgeving die aanspreekt en waar men tevreden over is. Dat wordt bedoeld met community planning. Ik kan dergelijke processen in gang zetten en aansturen.

Maar hoe betrek je mensen bij complexe sociale en economische vraagstukken, architectuur en ruimtelijke planning? Hoe kun je als professional goed gebruik maken van lokale kennis en betrokkenheid?

Experimenten
Er is door anderen en ook door mij veel geëxperimenteerd met verschillende vormen van interactiviteit, werkwijzen, evenementen, bijeenkomsten, organisaties, diensten en netwerken. De methodiek die ik heb ontwikkeld voor het park in Houten ('Jouw park, uw park!') is daar een goed voorbeeld van.

In een VINEX-wijk, waar de onderlinge contacten vaak niet sterk zijn, is het park een prachtige kans om elkaar te ontmoeten, te leren kennen en een samenleving te bouwen. Bewoners, die op voorhand enige scepsis hadden zijn uiteindelijk de beste vrijwilligers geworden, omdat ze hebben kunnen meedoen met het ontwerp, de uitvoering en uiteindelijk ook het gebruik en beheer van het park.

Verbinden
Mijn ervaring is dat elke situatie, elk project weer anders is en vraagt om een eigen aanpak. In geen van de projecten die ik heb mogen uitvoeren heb ik de ervaringen uit een vorig project kunnen kopiëren. De aanpak was altijd afhankelijk van wat zich in het (directe) verleden had afgespeeld, gebied-specifieke kenmerken, de ervaring van betrokkenen met participatie, de gangbare bestuursstijl, enz. Dat vraagt van mij dat ik me verdiep in de lokale situatie en me daarmee ook (tijdelijk) verbindt.