transformeren

FullSizeRender

“Transformatie van de WMO/AWBZ, Jeugdzorg en Participatiebevordering betekent ook een transformatie van de gemeentelijke organisatie” De transformatie van de zorg betekent voor zorgprofessionals een andere manier van werken. Het gaat niet meer om algemene, voor iedereen dezelfde maatregelen, maar om maatwerk. In contact met de zorgvragers bekijken wat de meest passende oplossingen zijn en daarbij ook betrekken welke oplossingen door vrienden, bekenden en buren kunnen worden geboden. Ook niet meer een leger aan professionals over de vloer, maar 1 plan en 1 regisseur. We zijn nu een jaar op weg en de nieuwe werkwijze is geïntroduceerd, kinderziektes in systemen worden opgelost. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger dan de theorie. De nieuwe professionals in sociale wijkteams en gezinscoaches worden geconfronteerd met heel veel werk en maatwerk is in regulerend Nederland ook niet makkelijk te realiseren. Het is moeilijk om keer op keer met creativiteit en eigenzinnigheid voor de “olifantenpaadjes” te kiezen. Werken op de oude gangbare manier is aanlokkelijk, want dan krijg je minder weerstand. Als we niet uitkijken hebben we zo een nieuw instituut sociale wijkteams geïntroduceerd, in plaats van een nieuwe werkwijze tot stand gebracht. Er zijn extra impulsen nodig om de transformatie werkelijk te laten slagen.