Diensten

Particuliere woningverbetering/ Verenigingen van Eigenaren

Een onderdeel van de wijkontwikkeling kan zijn het stimuleren van particuliere woningeigenaren om hun bezit op te knappen. Gaat het om flats met meerdere eigenaren, dan zijn deze verenigd in Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). De situatie in en rondom dergelijke flats kan verslechteren. Meer en meer worden de flats opgekocht door organisaties en particulieren die de woningen uitponden en/of als kamers verhuren. Deze eigenaren laten zich over het algemeen weinig gelegen liggen aan onderhoud. Dat vraagt om extra aandacht.

Lees meer: Particuliere woningverbetering/ Verenigingen van Eigenaren

Pagina 2 van 2