Opdrachten

Procesmanagement Oude Dorp Houten, gemeente Houten

houten_ouderdorp

(2008 – medio 2009)

Houten is de laatste decennia flink gegroeid. Het Oude Dorp is omringd door nieuwbouwwoningen en (in de toekomst) twee grote nieuwe (winkel)centra. Dat heeft veel invloed op het karakter van het oude Houten. Het kerkdorp tussen de boomgaarden is getransformeerd tot een nostalgisch horecaplein met gezellige terrasjes. Het college van burgemeester en wethouders heeft in het najaar van 2008 besloten tot een nieuwe visie en een bestemmingsplan. Het doel is het oude dorp weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Ik ben projectleider geweest voor de visie en het uitvoeringsprogramma. De gemeentelijke organisatie voert het programma uit.

Projectleiding 'Jouw park, uw park!', gemeente Houten

houten_vinex-park

(Medio 2006 – 2008)

Eén van de laatste projecten in Houten-Vinex was de aanleg van het park in Houten Zuidwest. Het overgrote deel van de woningen is gebouwd en opgeleverd en de bewoners hebben er hun intrek in genomen. De bedoeling was dat het park een plek zou worden waar men elkaar kan ontmoeten. Dus een park van en voor de bewoners: de gebruikers staan centraal, Jouw park, uw park! Het park is in samenspraak met de bewoners ontworpen en er is zelfs ruimte om te participeren ook nu het park klaar is. De stichting van omwonenden zorgt voor de programmering van activiteiten en hulp bij beheer en onderhoud. Ik ben projectleider geweest in de ontwikkelingsfase.

Projectleider 'Station op wielen', gemeente Houten

(Medio 2005 – medio 2008)

houten_stationopwielenIn Houten staat een oud monumentaal stationgebouw uit 1868. Het is al lang niet meer in gebruik als station, maar vertegenwoordigt wel een stukje van de historie van de spoorwegen en van Houten. In het kader van de spoorverdubbeling op het traject Utrecht–Geldermalsen dreigde het gebouwtje te worden gesloopt. Gelukkig heeft de gemeente Houten dat kunnen voorkomen en het initiatief genomen het gebouw 150 meter zuidwaarts naar zijn nieuwe plek te rijden.

Dat is gebeurd op 24 augustus 2008. Dat was een waar spektakel dat door veel mensen is bezocht en veel aandacht heeft gekregen in de lokale, regionale en landelijke media, waaronder het NOS Journaal en Hart van Nederland. Daarna is het gerestaureerd en heeft het een nieuwe bestemming gekregen. Het is nu een dagbestedingsproject voor mensen met een verstandelijke beperking en de thuisbasis van de lokale archeologische werkgroep. Ik ben projectleider geweest tot en met de verplaatsing.

Advies Hart van Dieren, gemeente Rheden

(2005 - 2006)

In Dieren is het lange tijd de bedoeling geweest de provinciale weg en het spoor, die het dorp doorsnijden in een tunnelbak te leggen, zodat de noordelijke en zuidelijke dorpsdelen aan elkaar verbonden zouden kunnen worden. Daarvoor was een projectorganisatie in het leven geroepen met de provincie, ProRail en de gemeente Rheden. Ik heb daarin de belangen van de gemeente in het projectteam behartigd.

Pagina 2 van 2